ПРОМОЦИИ:
“ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
Варна
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА -Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива) -Копие от правоспособност (при наличие на такава) -Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността &
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ ( ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ )
Варна
Курсът отговаря на изискванията на правило V/2 на Конвенция STCW'78,както е изменена , и Раздел A-V/2 от кодекса STCW’78 за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (включително
ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Варна
Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот и включва задължителни минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило V
НОВИ КУРСОВЕ:
„КОРАБЕН МОТОРИСТ"
Варна
1.ПРЕДМЕТ НА КУРСА Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Корабен моторист" за нуждите на морското корабоплаване, по смисъла на Правило III/4 на Конвенция STCW 78, както е изменен