„Подготовка на водач на кораб до 40БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда“
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
2 дни 3 - 18 08-12-2022 150.00 BGN

1.Предмет на курса.

Курсът е предназначен за всички лица, които ще изпълняват длъжност „Водач на кораб до 40БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда“, както е определено в чл.44, точка 4 на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.

 

2.Входни стандарти.

- да пртежава валидно свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40БТ“,

- да е на възраст над 20 години,

- да е преминало курс „Управление на тълпата“ на борда на пътнически кораб (Пр. V/2,

т.4, А-V/2, т.1 на  STCW),

- кандидата  да е здравословно годен, потвърдено чрез медицинско свидетелство издадено от одобрено медицинско заведение от ИА Морска Администрация,

- да притежава плавателен стаж най малко 12 месеца като „Водач на кораб до 40БТ“

извършвал сезонен превоз на хора с до 12 души на борда.

Преди началото на курса, „АДС Морски Център“ извършва проверка за съответствие на всеки кандидат  за участие в курса и при несъответствие не включва лицето в курса.

3.Актуалност на курса

Програмата за провеждане на курса е съставен в съответствие с изискванията на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.

 

При промяна на този стандарт „АДС Морски Център“ актуализира своята учебна програма в съответствие с процедурите за управление на качеството.