КОРАБЕН РУЛЕВИ
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
10 дни 6 - 18 27-05-2024 999.00 BGN

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност "Корабен рулеви" (Rating forming part of Navigational Watch), за нуждите на морското корабоплаване , по смисъла на Правило II/4 на Конвенция STCW 78,  както е изменена и Кодекса STCW , таблица А-II/4 и покрива изисквания в чл.36, точка 10, буква "а" на Наредба N.6 от 05.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.

 

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА:

Националният стандарт за провеждане на курса , тематичната програма и учебния план са съставени в съответствие с изискванията на Конвенция STCW'78, както е изменена,

директива 2008/106/ЕС и изискванията на Наредба N.6 05.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.

При промяна на този стандарт, "АДС Морски Център" актуализира своята учебна програма в съответствие с процедурите за управление на качеството.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:

-Копие от диплома за минимум  средно образувание;

-Плавателен стаж 6 месеца на длъжност "моряк" на кораби над 500 БТ или 2 месеца плавателна практика с дневник;

-Копие от моряшка книжка или моряшки паспорт (при наличие на такива)

-медицинско свидетелство  издадено от медицинско заведение одобрено от ИА Морска Администрация

- 1 брой снимка , паспортен формат (3.5х4.5см.)

 

-  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение