„ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ “
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
4 дни 8 - 16 25-07-2024 300.00 BGN

ПРЕДМЕТ: 

 

Този курс осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, натоварени със задълженията по сегрегация, укрепване, товаро- разтоварните операции и грижата по време на преход на опасни, рискови и вредни товари (опасни товари - (ОТ)) в твърда и/или пакетирана форма.

Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Правило II/2, раздел А-II/2 и B-V/5 на Конвенцията STCW 78, както е изменена и допълнена и на глава 49 от кодекса на федералните правила на САЩ и на глава 1.3 от IMDG кода за работещите в пристанищата. Програмата е предвидена да се използва и за провеждане на опреснителен.

 

ВХОДНИ СТАНДАРТИ:

 

Обучаемите трябва да притежават правоспособност от оперативно или управленско ниво за палубна или машинна команда. Лицата извън офицерския състав, които искат да преминат този курс трябва да притежават сертификат “Basic safety training” и “Advanced Training in Fire Fighting”, а за пристанищния персонал – да са преминали обучение за борба с пожари.

 

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА:

Изискванията за провеждане на курса, тематичния план и учебната програма са съставени в съответствие с Правило II/2, раздел A-II/2 и B-V/5 на Конвенцията STCW’ 78, както е изменена и допълнена и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България. При промяна на тези изисквания, „АДС Морски Център“ актуализира своята програма за курса в съответствие с процедурите си за управление на качество.