Записване за курс: „ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ “(ОПРЕСНИТЕЛЕН)
Ред и начин на записване за участие в курс:
>За записване за всеки един от курсовете е нужно, да се свържете с нас на посоченият телефон за контакти , на посоченият от нас адрес или на електронната ни страница . Всеки желаещ да участва в нашите курсове може да заплати таксата за даденият курс , на място в брой или по банков път на посоченият от нас IBAN и представи документ за платена такса с наименованието на даденият курс. Преди започване на курса е задължително да се представят копия от документи и снимки, които се изискват по национални стандарти на ИА/Морска Администрация.
Продължителност: 1 дни
Възможност за присъствие: