„Оценяване, изпитване и сертифициране на морски лица“
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
8 дни 6 - 18 08-05-2024 340.00 BGN

ВХОДНИ СТАНДАРТИ

Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания:

-  да имат най-малко средно образование;

- да са преподаватели или кандидати за преподаватели в средни или висши учебни заведения или учебни центрове за специална и допълнителна подготовка; или

-  да са служители в системата на морската и речна администрация; или

 

-  да са морски лица от управленско или оперативно ниво

ПРЕДМЕТ

 

Курсът е предназначен за преподаватели в морските учебни заведения, морски офицери и лица, работещи в системата на морската и речна администрация, които извършват изпитване и оценяване на морски лица, в съответствие с Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW).

ВХОДНИ СТАНДАРТИ  

Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания:

-  да имат най-малко средно образование;

- да са преподаватели или кандидати за преподаватели в средни или висши учебни заведения или учебни центрове за специална и допълнителна подготовка; или

-  да са служители в системата на морската и речна администрация; или

-  да са морски лица от управленско или оперативно ниво

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА 

Tематичният план и учебната програма са съставени в съответствие с изискванията на IMO моделен курс 3.12 и на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

 

При промяна на този моделния курс и/или на Наредба  № 6, „АДС Морски Център“ актуализира своята програма.