“ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ”
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
5 дни 6 - 18 29-04-2024 320.00 BGN

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен да предостави знания и умения на всички лицата от екипажа, които ще работят на нефтени танкери  или танкери химикаловози, както се изисква от Правило V/1-1 и Раздел А - V/1-1-1 на Конвенцията STCW/78, както е изменена.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ

Обучаемите трябва да притежават свидетелство за съответната правоспособност, ако длъжността, която ще заемат изисква такова. Допълнително трябва да:

- са навършили 16 години;

- имат най-малко основно образование;

- са здравословно годни (потвърдено чрез валидно медицинско свидетелство);  в удобрено  от ИА МА, медецинско заведение

- са преминали курсовете и притежават свидетелство за основна подготовка по безопасност, в съответствие с Пр. VI/1, Табл. A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА

 

Програмата за провеждане на курса,тематичния план и учебната програма са съставени в съответствие с ПравилоV/1-1.1 и Раздел А - V/1-1-1 на Конвенция  STCW-78, както е изменена,национален стандарт, ИМО моделен курс  1.01 "Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations" и изискванията на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.При промяна на този стандарт, ."АДС Морски Център" актуализира своята програма.