курсове морски

Морски клуб "Приятели на морето"-Варна започна работа по проект "МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019-2020".В рамките на 18 месеца,50 младежи в неравностойно социално положение/безработни,с ниски доходи,от уязвими групи/ще получат възможност да преминат през обучение и получат международно признати сертификати по 2 морски специалности-"Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ".

От началото на месец януари набираме желаещи да се включат в обученията,заложени в проекта.

За контакти:

Дарина Иванова -ръководител проект тел:0889818727,seaclub2@gmail.com

Даниел Попов -управител АДС Морски център тел:0890201202