Обработка и превоз на опасни товари

АДС Морски център обявява на заинтересованите лица,че на 10.07.2020г стартира опреснителен курс

ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ

Краен срок за записване 09.07.2020г