курс

АДС МОРСКИ ЦЕНТЪР обявява на заинтересованите лица ,че ще добави допълнителни дати (събота и неделя)за курсовете "Компетентност на морските лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба" и "Познания по опазване на морската среда"