sso

АДС МОРСКИ ЦЕНТЪР обявява извънредна дата за следните курсове:

"Компетентност на морските лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба"

"Елементарни познания по сигурността на кораба"

"Офицер по сигурността на кораба"

Начало 31.03.2019 край 01.04.2019