Квалифициран Моряк палубна команда(Палубен боцман)
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
17 дни 6 - 18 02-05-2024 0.00 BGN

1.Предмет

Курсът e предназначен за подготовка на палубни боцмани (квалифицирани моряци) по смисъла на Правило II/5 на Конвенция STCW 78, както е изменена, и Кодекса STCW, таблица A-II/5, за нуждите на морското корабоплаване, и съответства на изисквания в чл. 36, т. 9, на Наредба №6 за компетентността на морските лица в Република България 

2.ВХОДНИ СТАНДАРТИ 

Обучаемите трябва да отговарят на следните условия:

- образование - най-малко средно;

- морска правоспособност „Корабен рулеви";

- плавателен стаж 12 месеца на кораби над 500 БТ на длъжност „корабен рулеви” или 18 месеца на длъжност моряк;

- здравословна годност удостоверена с медицинско свидетелство издадено от одобрено от ИАМА медицинско заведение 

- познания по английски език, най-малко на ниво начинаещи (18 - 22 точки / 60%) по системата „MARLINS", удостоверени със сертификат.

3.АКТУАЛНОСТ НА КУРСА

Тази програма e съставена в съответствие с изискванията на конвенцията STCW’78, както е изменена и допълнена, изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България 

 При промяна на тези изисквания, „АДС Морски Център“ актуализира своята програма за курса в съответствие с процедурите си за управление на качеството и изпраща същата за одобрение от ИА „Морска администрация”.

Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение