Курсове
Безопасност при изпълнение на швартови операции
Варна
Курсът предоставя знания и умения на лицата от корабния екипаж, както и на бреговия персонал, на които е възложено участие в швартови операции на кораби. Курсът включва обучение по основите и процедурите за безопасно швартоване на корабит
Квалифициран Моряк палубна команда(Палубен боцман)
Варна
1.Предмет Курсът e предназначен за подготовка на палубни боцмани (квалифицирани моряци) по смисъла на Правило II/5 на Конвенция STCW 78, както е изменена, и Кодекса STCW, таблица A-II/5, за нуждите на морското корабоплаване, и съответств
ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА
Варна
Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на корабопритежателна компания и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, в съответствие с
„КВАЛИФИЦИРАН МОРЯК МАШИННА КОМАНДА"(МАШИНЕН БОЦМАН)
Варна
За въпроси по цената на курса, молим на посочените телефон или адрес. 1.Предмет на Курса Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Квалифициран моряк машинна команда" за нуждите на
„КОРАБЕН МОТОРИСТ"
Варна
1.ПРЕДМЕТ НА КУРСА Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Корабен моторист" за нуждите на морското корабоплаване, по смисъла на Правило III/4 на Конвенция STCW 78, както е изменен
„Оценяване, изпитване и сертифициране на морски лица“
Варна
ВХОДНИ СТАНДАРТИ Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания: - да имат най-малко средно образование; - да са преподаватели или кандидати за преподаватели в средни или висши учебни заведения или учебни центрове
„Обучение на инструктори“
Варна
ПРЕДМЕТ Курсът е предназначен за преподаватели в морските учебни заведения, морски офицери и лица, работещи в системата на морската и речна администрация, които извършват обучение и подготовка на морски лица, в съответствие с Межд
“ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ”
Варна
ПРЕДМЕТНА КУРСА Курсът е предназначен да предостави знания и умения на всички лицата от екипажа, които ще работят на нефтени танкери или танкери химикаловози, както се изисква от ПравилоV/1-1и Раздел А -V/1-
„ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ “(ОПРЕСНИТЕЛЕН)
Варна
ПРЕДМЕТ: Този курс осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, натоварени със задълженията по сегрегация, укрепване, товаро- разтоварните операции и грижата по време на преход на о
„ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ “
Варна
ПРЕДМЕТ: Този курс осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, натоварени със задълженията по сегрегация, укрепване, товаро- разтоварните операции и грижата по време на преход на о