ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
11 дни 6 - 18 03-06-2024 700.00 BGN

Курсът е задължителен за всички лица , които искат да придобият правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ" по море. Теоретичната и практическа подготовка включват получаване на знания и придобиване на умения, за да може притежателя на тази правоспособност безопасно да управлява плавателен съд в определения му район на плаване, да полага необходимите грижи за опазване живота на лицата на борда , дължимите грижи за товара и да прилага правилата за опазване на морето от замърсяване , както и отговорностите, правата и задълженията на длъжността, която ще заема.

 

ВХОДНИ СТАНДАРТИ

 

Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания – да имат най малко основно образувание , да са здравословно годни (потвърдено чрез медицинско свидетелство), да са навъряили 18 години и да могат да плуват.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

-Копие от диплома за минимум основно образувание

- навършени 18 години

-медицинско свидетелство  издадено от медицинско заведение одобрено от ИА Морска Администрация

-2 бр. актуални снимки паспортен  формат (3.5x4.5см.)

-  плувна  подготовка

 

-  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение