Курсове
“ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
Варна
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА -Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива) -Копие от правоспособност (при наличие на такава) -Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността &
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ ( ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ )
Варна
Курсът отговаря на изискванията на правило V/2 на Конвенция STCW'78,както е изменена , и Раздел A-V/2 от кодекса STCW’78 за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (включително
ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Варна
Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот и включва задължителни минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило V
КОРАБЕН РУЛЕВИ
Варна
Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност "Корабен рулеви" (Rating forming part of Navigational Watch), за нуждите на морското корабоплаване , по смисъла на Правило II/4 на Конвенция STCW 78
КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИ ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Варна
Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско, оперативно изпълнителско ниво,работещи на кораби попадащи в обхвата на Международни код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения от морския флот на Република България,коит
ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Варна
Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво, и всички останали лица извън тези от лицата от управленско и оперативно ниво ( включително стажанти ), работещи на кораби попадащи в обхвата на Международния код за сигурн
ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ
Варна
Курсът е задължителен за всички лица , които искат да придобият правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ" по море. Теоретичната и практическа подготовка включват получаване на знания и придобиване на умения, за да може притежателя на тази